Hvordan legge til en ny ansatt?

OBS Kun en klinikkadministrator kan gjennomføre denne handlingen.

Når man legger til ny ansatte kan det være lurt å følge prosessen herunder. Setter man opp nyansatte riktig kan man spare mye tid ved å sikre at den ny ansatte overtar ansvaret for tidligere personell. 

Slik gjør du:

Velg Klinikk helt til venstre. Under Klinikkoppsett og Organisering klikker du på Legg til ansatt

Fyll inn grunnleggende informasjon om den ny ansatte. Du kan også her velge om den ny ansatte skal kunne benytte seg av mobilpålogging. Trykk på Neste.

I dette vinduet fyller du ut:

  • Signatur (brukes kun i økonomi modulen)
  • Velg en stilling (her kan du opprette en tidligere opprettet stilling, er opprette en helt ny).
  • Hvis personen har en begrenset ansettelsesperiode kan dette settes inn allerede nå.

I underfanen  Oppsett og tilgjengelighet kan du konfigurere den ansattes tilgjengelighet for kommunikasjon med pasienter og kolleger:

Under Tilgang og rettigheter kan du velge hvilke moduler den nye ansatte skal ha tilgang til, samt om personen skal være administrator i PasientSky:

Til slutt kan du redigere hvilke grupper den nye ansatte skal være medlem av:

TIPS: Husk at du alltid kan redigere informasjon, tilgang og rettigheter på en ansatt når som helst, ved å trykke på den aktuelle personen under Ansatte i Klinikkoppsettet.