Hvordan legge til en ny ansatt?

OBS!  Kun en klinikkadministrator kan gjennomføre denne handlingen.

Når du legger til ny ansatt kan det være lurt å følge prosessen herunder. Setter du opp nyansatte riktig kan man spare mye tid ved å sikre at den nyansatte overtar ansvaret for tidligere personell. 

Slik gjør du:

Velg Klinikk helt til venstre og hold musepeker over Klinikk. Trykk på Klinikkoppsett under Organisering og klikk videre på Legg til ansatt

Fyll inn grunnleggende informasjon om den nyansatte. Du kan også her velge om den nyansatte skal kunne benytte seg av mobilpålogging. Trykk på Neste.

I dette vinduet fyller du ut:

  • Signatur (brukes kun i økonomi modulen)
  • Velg en stilling (her kan du opprette en tidligere opprettet stilling, eller søke om å opprette en helt ny stilling).
  • Hvis personen har en begrenset ansettelsesperiode kan dette settes inn allerede nå.

I underfanen  Oppsett og tilgjengelighet kan du konfigurere den ansattes tilgjengelighet for kommunikasjon med pasienter og kolleger:

Under Tilgang og rettigheter kan du velge hvilke moduler den nye ansatte skal ha tilgang til, samt om personen skal være administrator i PasientSky:

Til slutt kan du redigere hvilke grupper den nye ansatte skal være medlem av: 

  • Grupper brukes til å tildele ulike roller i PasientSky. Er du for eksempel medlem av "Resepsjon", har denne gruppen to underfunksjoner som gjør at det kommer innkommende samtaler og post til alle som er medlem av denne gruppen.
TIPS: Husk at du alltid kan redigere informasjon, tilgang og rettigheter på en ansatt når som helst, ved å trykke på den aktuelle personen under Ansatte i Klinikkoppsettet.