Widgets - få enkel oversikt

Til høyre i portalen vil du finne et eget vindu hvor du kan legge til widgets - snarveier. Disse vil du få tilgang til uansett hvor du befinner deg i portalen. 

For å åpne widgetvinduet, trykk på den lille pilen på midten av høyre side. 

Velg om du vil feste vinduet ut ved å trykke på tegnestiften øverst til høyre. Du kan gjemme vinduet igjen ved å trykke på den samme pilen. Du kan legge widgets på ulike faner fra A til C. Det er normalt å legge til de man bruker mest på fane A.

Klikk på pluss-ikonet for å legge til widget, og velg den du ønsker fra listen under tittel: Post, oversikt, to do, åpne oppgaver, timer i dag, pålogget, telefonkø og gruppekø. 

Post -  Innboks Denne viser alle ubehandlet henvendelser. Det er den samme innboksen som ligger under Post. 
Oversikt Denne viser  din kommunikasjon og hvor mange av hver enkelt type kommunikasjon du har: e-dialog, intern dialog og reseptforespørsel. De er markert som ulest, viktig eller gjøremål. 
To do Her får du en enkel oversikt over det som blir markert som gjøremål. 
Åpne oppgaver Denne viser deg alle de åpne oppgavene du har. Det kan f.eks. være en oppgave du har fått fra en kollega, eller gitt til deg selv. Oppgaven kan omhandle en pasient, eller være en påminnelse om noe du skal gjøre. 
Timer idag For kunder med Timebok, kan du velge å få en liste over dagens konsultasjoner.
Gruppe-kø For kunder med Telefoni, kan man velge å få en liste over de som ringer til en spesifikk gruppe.

Anbefalte widgets for Helsesekretær: Pålogget (for å ringe og sette over internt), Telefonkø (for en oversikt over de som ringer inn til resepsjon) og Innboks (for å se innkommende post).

Anbefalte widgest for Leger: Pålogget (for å ringe og sette over internt), Timer i dag (enkel oversikt over dine timer i dag) og Innboks (for å se innkommende post).

I det du har lagt til en widget, gjør du det samme på nytt for å legge til en til. Om du ønsker å reorganisere dine widgets, trykk på ark-ikonet med plusstegnet og dra widgetene på plass. 

Se video: