Administrator og rettigheter

I PasientSky kan du ha to ulike roller tilknyttet klinikkportalen: Bruker og Administrator. Som Administrator kan du redigere og endre på flere innstillinger knyttet til klinikken enn du kan som bruker. 

Tabellen under gir et overblikk over hvilke funksjoner de to ulike brukertypene har tilgang til, samt mulighet til å endre på:


Endre Bruker Admin
Kontaktliste Bruker Admin
Pasientliste Bruker Admin
Legg til brukere/ansatte   Admin
Legg til brukergruppe   Admin
Innstillinger   Admin
Klinkkens regnskap 
(økonomi)
  Admin

Hvordan gjøre en Bruker til Administrator?

Du må være Aministrator for å få tilgang til å gjøre endringer på brukere. Ønsker du å bli Administrator, snakk med din klinikk.

Gå til "Klinikkoppsett" ved å trykke på "Klinikk" i modulmenyen til venstre i portalen. Trykk på den ansatte du ønsker å gjøre endringer på, og trykk på "Tilgang og rettigheter".

Velg hvilke tilganger brukeren skal ha, og om den ansatte skal være Administrator i portalen. Husk å trykk Lagre!