Hvorfor trenger appen tilgang til posisjon, telfonen, bilder/medier/filer, enhets-IS og anropsinformasjon? (Android)

Før du laster ned apper på Google Play, vil Google Play vise deg tillatelsesgruppene en app kan få tilgang til. De fleste apper trenger tilgang til en eller flere funksjoner på telefonen. 

Ved nedlasting av PasientSky appen vil standardmeldingen fra Google Play se slik ut: 

Appen trenger tilgang til: 
Posisjon - for å hjelpe deg med å finne nærmeste klinikk i forhold til din posisjon
Telefonen - for at du skal kunne ringe til klinikker via appen
Bilder/medier/filer - for at du skal kunne sende bilder og dokumenter til legen din
Enhets-ID og anropsinformasjon - for å få oversikt over antall installasjoner av denne appen

Ved å godta vil det opprettes en forbindelse som vil gi deg mulighet til å bruke flere funksjoner i appen.

Alle apper på Google Play må følge retningslinjene for Google Play. PasientSky følger disse og du kan trygt bruke appen vår.