Hva er HPR-nummer?

For pasienter

Når man som pasient forsøker å logge seg inn i PasientSky og får beskjed om å legge til et "HPR-nummer", har man forsøkt å logge seg inn i feil portal: I de aller fleste tilfeller betyr det at man har klikket på feil knapp for innlogging, og dermed forsøkt å logge seg inn som helsepersonell i stedet for som pasient. Ignorér beskjeden om å legge til et "HPR-nummer", for du har intet HPR nummer.

Løsningen: Du kan enten klikke her for å logge deg inn som pasient, eller navigere deg tilbake til hovedsiden og velge logg inn som pasient øverst til høyre på nettsiden (se bilde).

For helsepersonell

Hvis du som helsepersonell får beskjed om å legge til et "HPR-nummer", brukes dette for å knytte opp dokumentasjon fra Melin Medical til din profil. Du vil typisk få opp dette, hvis du ikke allerede er blitt lagt til brukerlisten for klinikken du jobber på. Du bør derfor sikre at du legges til på brukerlisten og få en tilknytning til klinikken du jobber på. 

Tips:
Helsepersonellregisteret (HPR) er et register over helsepersonell med autorisasjon og lisens etter helsepersonelloven. Helsepersonell får utdelt et "HPR-nummer" som er personlig og brukes blant annet til innlogging for tjenester de bruker.