Hvilke svar får pasienten?

Ved behandling av timeforespørsler og sending av dialoger, sender PasientSky notifikasjoner ut til pasienten.

En notifikasjon sendes på SMS eller E-post, og vil aldri inneholde sensitive opplysninger. Pasienten blir oppfordret til å logge inn i PasientSky for å se innholdet av dialogen, eller flere detaljer rundt timeforespørselen.


Eksempler på notifikasjoner på SMS:

Timebestilling

Akseptert             Avslått

Når pasient mottar dialog:

Merk at det ikke sendes ut notifikasjon til pasienten om du har avsluttet en dialog uten å skrive et svar i tekstfeltet.