Automatisk tilknyttet klinikk

Noen opplever at de automatisk blir tilknyttet en (feil) klinikk når de bruker PasientSky til kontakt med sitt behandlingssted. 

Det er klinikkene som administrerer dette. Derfor bør du kontakte klinikken din og be de registrere fastlege på pasientkortet ditt, hvis du ønsker at dette skal komme frem automatisk.


Tips 1: Hvis klinikken er usikker på hvordan de skal gjøre dette, kan du hjelpe de. Helsepersonalet skal:

  • Søke frem navnet ditt i toppen av deres versjon av PasientSky
  • Klikke på navnet for å åpne ditt pasientkort
  • Klikk på Endre øverst til høyre (se bilde)
  • Legg til korrekt fastlege

Tips 2Blant de få som opplever å bli tilknyttet feilklinikk, er det også noen som opplever at klinikken de blir tilknyttet faktisk ikke bruker PasientSky til kommunikasjon med pasienter, og blir derfor spurt om de vil sendes videre til tjenesten som klinikken bruker. Det er mulig å velge en annen klinikk enn den som kommer frem automatisk. Klinikken du søker opp vil automatisk komme frem neste gang du skal kontakte din klinikk.