Fødselsdato og telefonnummer stemmer ikke overens (BankID på mobil)

Noen opplever å få følgende feilmelding når de prøver å logge inn med BankID på mobil.


Ifølge BankID skyldes denne feilmeldingen vanligvis en av to årsaker:

1. Du har tastet inn feil fødselsdato eller mobilnummer.

2. Du har  ikke BankID på mobil.

I de fleste tilfeller er det skjedd en misforståelse, hvor man har valgt å bruke BankID på mobil, men ikke har aktivert denne tjenesten i nettbanken. Forsøk derfor å logge inn med BankID og ikke BankID på mobil. Den beste måten å finne ut av om du har BankID på mobil er ved å kontakte banken din. De supporterer BankID, og de løser 99% av tiden problemet. Ellers kan du teste om du BankID på Mobil her


Typiske misforståelser

Type BankID BankID på Mobil Hverken, eller
Tilgang til bankkontoene dine via en app
Appen  BankID
Dansk Bank sin løsning  Mobile-ID
Sparebank1 sin løsning  Engangskode

Tips 1: Du kan også aktivere BankID på mobil selv i nettbanken. 
Tips 2: Hvis du ikke kommer igjennom til banken, så prøv å logg på med BankID på mobil på feks nav.no. Klare du ikke å komme igjennom der, er det stor sannsynlighet for du ikke har BankID på mobil.