Hvordan trekke ditt samtykke (app)

Du kan når som helst trekke ditt samtykke og reservere deg mot bruken av PasientSky. Dette gjør du enkelt ved å trekke ditt samtykke inne i PasientSky. På appen er metoden følgende:
  • Trykk på de tre vannrette strekene øverst til venstre på skjermen.

  • Du skal nå få opp et felt på venstre side der det står "Samtykke" nest nederst ovenfor "Logg ut".

  • Trykk på "Samtykke" og videre på "Trekk samtykke". 
  • Når samtykke har blitt trukket, blir du automatisk logget ut av appen og du og din klinikk mister muligheten til å kommunisere med hverandre via PasientSky. Du må godkjenne samtykket for å bruke tjenestene igjen.