Hvordan reservere seg fra PasientSky i appen

Du kan når som helst reservere deg mot bruken av PasientSky. Dette gjør du enkelt ved å trekke ditt samtykke inne i PasientSky. På appen er metoden følgende:
  • Trykk på ikonet øverst til venstre

Brukeren skal nå få opp et felt på venstre side

  • Trykk på Samtykke

  • Trykk videre på Trekk samtykke

Når samtykke er trukket tilbake har ikke du som pasient og din klinikk mulighet til å kommunisere med hverandre via PasientSky. Du må godkjenne samtykket for å bruke tjenesten igjen