Endre adresse i PasientSky

PasientSky viser tre typer adresser fordi vi får adresseopplysninger fra tre forskjellige steder.

 1. Privat (Pasienten redigerer denne adressen selv).
 2. Adresse fra klinikk (Denne adressen hentes når pasienten får tilsendt en faktura fra Melin Medical. Adressen er den som er registeret hos legen da siste faktura ble sendt ut).
 3. Folkeregisteret (Denne adressen kommer fra Helsedirektoratet sin elektroniske fastlegeliste, som legen laster opp i PasientSky). 

Hvem kan endre adresse og når vises det?

Adressetype Hvem kan endre adressen?  Hvor? Når vises endringen?
Privat Pasient & helsepersonell PasientSky Med en gang
Adresse fra klinikk Helsepersonell

Legens journalsystem Neste gang pasienten får faktura
fra Melin Medical
Folkeregisteret Folkeregisteret Folkeregisteret Ca. en gang i måneden

Hvordan legge til privatadresse i app:

 • Trykk på ikonet øverst til venstre

 • Velg Profilinnstillinger

 • Trykk på Adresser

 • Flere adresser kan legges til ved å trykke på  +ikonet
 • Privatadresse kan redigeres ved å trykke på pilen som går til høyre


Hvordan legge til privatadresse i pasientportal:

 • Trykk på Rediger

 • Trykk på Legg til for å legge til flere adresser

 • Trykk på Lagre når du er ferdig med å legge til/redigere adresse

Du kan også bestemme hvilken adresse du ønsker at klinikken skal kontakte deg på:

1. Trykk på "Kontaktinnstillinger"

2. Velg riktig adresse under "Bruk denne adressen" og trykk "Lagre".