Hvordan behandle akutte henvendelser?

PasientSky bør ikke brukes til bestilling av akuttimer, eller i andre nødsituasjoner.
Dersom klinikken likevel mottar akutte henvendelser, anbefaler vi at klinikken avslår disse. Nedenfor gis et eksempel på hvordan en akutt henvendelse kan behandles:
  1. Velg den relevante timeforespørselen.
  2. Velg Avslå forespørsel.
  3. Skriv en bemerkning med instruksjoner til pasienten.
  4. Trykk deretter på send

Pasienten vil motta en notifikasjon med klinikken sitt svar.