Mobilpålogging

Mobilpålogging gjør at du som ansatt på en klinikk kan logge inn i klinikkportalen med en SMS-kode du mottar i det du logger inn. Du trenger ikke BankID, BankID på mobil eller BuyPass-kort når du bruker mobilpålogging. 

Kun en administrator på klinikken kan gi en bruker mobilpålogging.

Gå til "Klinikkoppsett" i Klinikk-modulen. 

Se til at du befinner deg i fanen "Organisering". Klikk på den ansatte du vil tildele mobilpålogging. Du vil da komme inn på brukerens ansattkort. Trykk på fanen "Basis"

Trykk på "Mobilpålogging". Om brukeren ikke har lagt til e-post og mobilnummer, vil du få beskjed om å legge til dette. Husk å trykk "Lagre"!

Brukeren vil nå motta en SMS med et passord. Dette passordet kan senere endres via brukerens profil i portalen.

Hvordan logge inn med Mobilpålogging.

I innloggingsvinduet kan man velge hvilke innloggingsmetode man ønsker å benytte. Her velger du Mobilpålogging helt til høyre.

Fyll inn fødselsnummer og passordet som ble sendt på SMS

Du mottaer en engangskode på SMS. Denne SMSen kommer hver gang du logger på, og inneholder en ny kode.

KlikkSend og du er innlogget