Lagre relasjoner i PasientSky

Foreldre, verger og andre involverte kan få tilgang til pasientprofiler. Dette er det kun ansatte på klinikken til den aktuelle pasienten som kan administrere, for å unngå feil.  
Relasjonen skal legges til på pasientkortet til den som ikke har tilgang. Eksempelvis skal mor legges til som relasjon på barnets pasientkort. 

Søk etter pasientens navn eller fødselsnummer i det øverste søkefeltet.

 Klikk på pasientens navn for å åpne Pasientkortet

 På pasientkortet går du til Relasjon

 Oversikten viser eksisterende relasjoner og hvem som har tilgang til pasientens profil

- Klikk på Legg til relasjon for å legge til ny relasjon

- Fyll inn fullt fødselsnummer på vedkommende som skal legges til som relasjon på pasientens pasientkort

- Velg hvilken type relasjon vedkommende har til pasienten

- Velg om vedkommende skal ha tilgang til pasientens profil, eller om vedkommende kun skal registreres som en relasjon

- Når relasjonen er opprettet og tilgangen gitt kan vedkommende logge seg inn på pasientens profil via sin egen profil

Eksempel: 

En mor ønsker å bestille timer for sin datter. Moren ringer klinikken hvor datteren er registrert. Klinikken søker opp datteren i PasientSky. De åpner datterens pasientkort og legger moren til som relasjon. Moren får tilgang til datterens profil. Deretter kan moren logge inn på sin egen profil, og bytte til datterens profil.