Hvordan bestille time for barn/relasjon?

Det er kun klinikken som kan gi foreldre/verger tilgang til en annens pasientprofil. Ta kontakt med pasientens klinikk for å legge deg til som relasjon. 

Når klinikken har lagt til relasjonen, kan du logge deg inn på din egen profil, og så videre til relasjonens profil. 

Dette gjøres på følgende måte: 

(OBS: Foreløpig kan dette kun gjøres via www.pasientsky.no, og ikke i PasientSky-appen)

  • Logg deg inn som pasient.
  • Trykk på navnet ditt.
  • Velg pasientens navn.

Du har nå byttet pasientprofil. Herfra kan du ta i bruk samme funksjoner som du er kjent med fra din egen profil.

  • Trykk stopp imitering hvis du vil tilbake til din profil.

Pasienten som du har tilgang til, kan når som helst velge å fjerne tilgangen som vedkommende har fått ved å trykke på fjern tilgang ved relasjonen.


Merk: Imitering av bruker er per i dag kun mulig fra nettleser og ikke via appen. Forespørsler som sendes til klinikken vil komme fra pasienten. Varslinger vil komme til mobilnummeret eller eposten som pasienten har på sin profil.