Hva er samtykke?

Det er frivillig for deg som pasient å bruke PasientSky. Ønsker du å ta i bruk tjenestene i PasientSky, må du samtykke til bruk av tjenestene. Ved å akseptere samtykke godkjenner du å få tilgang til opplysninger fra din klinikk gjennom PasientSky, samt til elektronisk kommunikasjon mellom deg og din behandler. Hver enkelt klinikk er databehandlingsansvarlig for opplysninger som fremvises, PasientSky sin rolle er kun å legge til rette for visning av opplysninger fra klinikken. 

Våre tjenester skal gi en optimal brukeropplevelse og vi trenger disse for å gi pasienten dette.

Følgende punkter må aksepteres for å komme videre i systemet:

Du finner informasjon om hvordan du kan reservere deg mot bruken av PasientSky her.