Lagre eller endre kontaktinformasjon i appen

For å lagre og/eller endre kontaktinformasjon i PasientSky-appen er det viktig at feltet med informasjonen ikke inneholder noen fremmede tegn eller mellomrom. 

Hvis dette skjer vil ikke appen kunne lagre den nye informasjonen.

- Sjekk om e-post adressen og mobilnummeret er korrekt

- Fjern mellomrom før og etter inntastet e-post adresse og mobilnummer 

- Klikk på Lagre