Opprett regningskort

Opprett regningskort

Regningskort er rett og slett regningen som opprettes til pasienten og eventuelt HELFO.

For å opprette et nytt regningskort manuelt kan du aktivere en pasient i søkefeltet og velge snarveien Nytt regningskort, eller på følgende måte:

 • Fra plussikonet oppe til venstre eller i Widget, dette åpner regningskortet uten en definert pasient
 • Lagre et journalnotat og regningskortet på aktuell pasient åpnes automatisk

Man kan lage regninger på vegne av seg selv som behandler, eller på vegne av andre behandlere i sin rolle som medarbeider.

 • Pasient: Her velger du pasienten det omhandler
 • Adresse: Pasientens adresse som fakturaen sendes til
 • Garantikode: Velg om pasienten omfattes av en garantikode
 • Ordredato: Hvilken dato besøkte pasienten klinikken. Dette er alltid satt som dagens dato, men her kan du gå tilbake i tid for å opprette regninger som skal bokføres og betales i ettertid av en konsultasjon.
 • Tid: Når du starter å skrive journalnotat på en aktiv pasient, starter tidtakingen automatisk. Dersom du minimerer regningskortet stoppes tiden. Du kan også manuelt sette inn tid dersom det er ønskelig.
 • På vakt: Angi om behandleren jobber på legevakt eller ikke. Dette for å informere HELFO om riktig bruk av takster. Feltet kan korrigeres når regningen er betalt eller fakturert, om det skulle være feil og HELFO ikke godkjenner kravet.
 • Regnskap: Velg hvilket regnskap regningen skal føres i
 • Velg aktør: Velg hvilken aktør som er benyttet
 • Velg diagnose: Velg fra ICPC2 registeret over diagnoser, du kan søke på koder eller på beskrivelse av koden. Dette feltet kan ikke korrigeres når regningen er betalt eller fakturert, om det skulle være feil og HELFO ikke godkjenner kravet.
 • Flere alternativer: Dersom det skal registreres spesielle innstillinger åpner du avanserte innstillinger.
 • Faktura til annen adresse: Her velger du om fakturaen skal sendes til en annen adresse en den som er angitt som pasientens adresse.
 • Forfallsdato på faktura: Dersom du ønsker lengre enn 14 dags betalingstid kan du velge en dato her.
 • Selvbetalende: Dersom pasienten ikke er dekket av norsk folketrygd og skal betale alt selv, velger du Ja her
 • Fakturatekst: Er det ønskelig å legge med en egendefinert fakturatekst, gjøres det her.

Vi går så videre på selve regningskortet.

 • Takst: Velg en takst og sett inn antall. Prisene oppdateres automatisk.
 • Lagre som utkast: Du kan lagre regningen som et utkast for å hente den opp igjen senere
 • Betal med kort: Velg om pasienten skal betale med kort
 • Betal kontakt: Eller kom pasienten skal betale kontakt.
 • Opprett regning: Opprett en regning som går gjennom Melin Collectors. Sendes automatisk til pasienten.


OBS: Regningskort som har status Betalt kan ikke slettes eller krediteres. Dersom du har gjort feil og pasienten har betalt må du få kontoopplysningene til pasienten og manuelt føre over pengene. Kvittering, ordre og betaling må oppbevares og vises til regnskapsfører.