Opprett regnskap

Regnskap

For å kunne opprette regninger settes det først opp et regnskap for behandleren(e).I oversiktsbildet finner du en oversikt over alle regnskapene som er opprettet hos klinikken.

 • Navn: Navnet på selve regnskapet
 • Eier: Brukeren som eier regnskapet
 • Org.nr: Organisasjonsnummeret som regnskapet er knyttet til
 • Bankkonto: Kontonummeret oppgjøres sendes til. Nummeret kan endres etter behov om en behandler eller bedriften endrer bank eller kontonummer.
 • Lukket: Er regnskapet lukket for innsyn for andre enn brukeren selv, og eventuelt de brukeren gir tilgang til?
 • Status: Er regnskapet aktivt eller deaktivert

Ved å klikke på tannhjulet til venstre i bildet kan du velge de visningsinnstillingene som er viktig for deg.


Opprett nytt regnskap

For å opprette et nytt regnskap klikker du på Nytt regnskap til høyre i bildet.

Nytt regnskap
 • Eier: Trykk pil ned på tastaturet for å se de tilgjengelige brukerne. En eier kan redigere i sitt eget regnskap.
 • Regnskapsnavn: Navnet på regnskapet; viser i oversiktsbildet.
 • Adresse på faktura: Adressen som viser på pasientens faktura.
 • Regnskapstype: Velg og behandleren jobber privat eller kommunalt.
 • Organisasjonsnummer: Legg til et eventuelt organisasjonsnummer.
 • Kontonummer: Behandlerens kontonummer der oppgjøres sendes.
 • Lukket regnskap: velg om regnskapet skal være tilgjengelig kun for brukeren selv, eller andre som er gitt tilgang.
 • Oppsett standard regnskap: Et regningskort vil automatisk foretrekke den fastsatte behandlerens regnskap om det er tilgjengelig på behandlingstedet, men om legen har flere regnskap, f.eks. for kommune og privat praksis, kan man sette et standard regnskap for å slippe å endre dette mesteparten av tiden. Om standard regnskap ikke er satt, og fastlegen ikke har regnskap på klinikken vil den bruke siste brukte regnskap en regning ble laget på.
 • Brukerliste: Dersom det er aktivert Lukket regnskap vil Brukerliste vise i oversikten. Her velger du hvilke andre brukere som skal ha tilgang til regnskapet.
 • Beskrivelse: Om man ønsker å dokumentere hvilken hensikt et regnskap har kan man legge til en beskrivende tekst til regnskapet. Dette kan være nyttig på et senere tidspunkt når man skal redigere innstillinger i regnskapet.