Ledger

Her kan du lære mer om vårt økonomimodul.


Ledger er bokføringsmodulen for PasientSky som lar behandlere opprette regninger, ta betalt via betalingsterminaler som støttes og sende HELFO-andelen av regninger inn til HELFO dersom man har tilknytning.

Behandlere kan dermed opprette, redigere, kreditere, og ha oversikt over innbetalinger fra både betalingsterminal og fakturaløsning.


Kom i gang


Generelt om økonomi (Ledger)

Dersom din klinikk har tilgang til økonomimodulen ser du dette i menylinjen til venstre, modulen heter akkurat nå Ledger.

Ved å holde musepekeren over modulen får du opp en sub-meny. Her finner du ulike funksjoner, som vi nå skal gå nærmere gjennom.

Reskontro

I denne undermenyen kan du søke opp pasienter og spesifikke fakturaer, for å se balanser og bevegelser.

Oversiktsbilde reskontro
 • Søk pasient eller faktura: Her kan du søke på pasienter med navn, fødselsdato, fødselsnummer eller fakturanummer. En lister over potensielle pasienter eller fakturaer vises, klikk på den du ønsker å se en oversikt over. Dersom du har en pasient aktivert i søkefeltet allerede, kan du klikke” Bruk aktiv pasient”.
 • Velg regnskap: Når du har valgt en pasient eller faktura, vil du også kunne sortere på selve regnskapet.
 • Velg aktør: Du kan også sortere på spesifikk aktør
 • Åpne poster: Her kan du velge om du ønsker å se åpne poster eller alle poster.
 • Se faktura / regningskortFor å se på en spesifikk faktura eller regningskort; klikk på linjen der fakturaen er oppført.Her kan du se detaljer på selve regningskortet, og skrive ut en kvittering ved behov.

  Oppsett

  Kontoplan
  Kontoplanen er måten inntekter av forskjellig type skilles ut i regnskapssystemet for å gi en bedre oversikt over forskjellige inntekter og utgifter. Du kan legge til egendefinerte kontoer for å skille ut egendefinerte takster.

  Normaltariffen
  I denne undermenyen ligger en PDF-versjon av den nyeste tariffen fastsatt av HELFO etter den tar effekt.