Dokumentmaler

Opprett dokumentmal

Under Dokumentmaler kan du bygge helt egne maler for utsendelse til pasienter.

Klikk på Klinikk og velg Dokumentmaler. Her ser du en liste over dine eksisterende maler (om noen).

Oversiktsbilde over dokumentmaler

For å bygge en ny mal klikk på Legg til mal.

Opprett ny dokumentmal
  • Dokumentmal: Gi malen et navn som vises i oversiktslisten.
  • Emne: Hvilket emne skal malen ha ut mot pasient eller internt på klinikken
  • Notatfelt: Her skriver du inn hva du ønsker å ha i dokumentet.

I notatfeltet kan du bruke ulike elementer for å gjøre dokumentene pene. Bold skrift, kursiv skrift og understreket skrift, i tillegg til ulik skriftstørrelse (h1 og h2) for overskrifter. Du kan også lage punktlister, eller ulike formler, samt bygge skrifttype etter ønske.

Det er mulig å kopiere inn bilder fra andre nettsider ved å bruke Kopier og lim inn (ctr C+ ctr V)

Malene kan bygges opp med ulike tagger som henter ulik informasjon. På denne måten kan informasjon som pasientens navn, behandlers navn, dato eller lignende enkelt byttes ut avhengig av hvilken pasient/behandler/institusjon dokumentet gjelder.

Klikk på @ i notatfeltet og du får se de ulike taggene du kan bruke.

Her finner du også en oversikt:

Tagg Betydning
Day numeric Aktuell dato i tall
Employee name Den ansattes navn
Employe role Den ansattes rolle
Month Måned
Month numeric Måned i tall
Next day numeric Neste dag i tall
Next month Neste måned
Next month numeric Neste måned i tall
Next year Neste år
Patient address Pasientens adresse
Patient age Pasientens alder
Patient birth date Pasientens fødselsdato
Patient birthnumber Pasientens fødselsnr
Patient frist name Pasientens fornavn
Patient gender Pasientens kjønn
Patient last name Pasientens etternavn
Patient middle name Pasientens mellomnavn
Service provider address Klinikkens adresse
Service provider name Klinikkens navn
Service provider phone.nr Klinikkens tlf.nr
Today Dagens dato
Tomorrow I morgen
Year År
Eksempel på dokumentmal
Her finner du et eksempel på en dokumentmal vi har bygget.
Innkallelsesbrev som dokumentmal

Etter du har bygget malen din, kan du klikke på Forhåndsvis for å se hvordan den vil se ut.

Du kan også slette maler ved å velge Slett nede i venstre hjørnet.