Redigere ditt journalbilde

Redigere ditt visningsbilde

Når du åpner journalen på en bestemt pasient for første gang kan du velge det visningsbildet du ønsker. Dine innstillinger lagres og slås opp hver gang du åpner en ny pasient. Innstillingene gjelder kun for din bruker, og arves ikke av de andre på klinikken.

For å sette innstillingene du ønsker på den visuelle fremvisningen av pasienten klikk på pil ned til høyre, ved siden av figuren. Du får da opp ulike valg.

Innstillinger - Kroppssystem og problemer

Velg de systemene du visuelt ønsker å se på det visuelle bildet. Du kan også velge om du ønsker å se aktuelle og tidligere problemer ved å klikke på problemer.

Avhengig om pasienten er kvinne eller mann vil det visuelle bildet av pasienten oppdatere seg. Dette er avhengig av hvilket kjønn som er oppgitt på pasientkortet.