Plusstegnet

Plusstegnet

I hvert av feltene har du også mulighet for å klikke på pluss-tegnet på høyre side.

Du vil da få opp denne menyen:

Nytt problem 
Ved å velge Nytt problem kan du knytte en eller flere diagnosekode til journalnotatet. For å lagre et journalnotat må du tagget notatet med et problem.
Ny Time
Ved å velge Ny Time kan du enkelt sette opp pasienten på en ny time, direkte fra journalvinduet.

Til venstre i bildet velger du dine kriterier som hvilken timebok, hvilken type behandling, datointervaller eller du kan søke på spesifikke uker, måneder eller år. På høyre siden får du opp forslag til timer som passer med kriteriene.

Legg til dokument

Ved å benytte Ny dokument kan du opprette dokument direkte inne i PasientSky. Dette kan du gjøre ved å skrive fritekst, eller benytte en dokumentmal.

Les hvordan du oppretter en dokumentmal her:

En tekstbehandler åpnes opp, og du har tilgang på følgende.

Opprett dokument


Skriv dokument til pasienter
Her ser du hvilken pasient du er i kontekst av, og du kan eventuelt legge til en annen mottaker enn pasienten selv. F.eks om du skal sende brev angående en pasient til en instans.

I emnefeltet skriver du hva brevet handler om. Har du opprettet brevmaler vil du få opp forslag på disse når du starter å skrive emne. Du kan også klikke Pil ned på tastaturet for å se de tilgjengelige malene som finnes.

Ny epikrise

Ved å velge Nyepikrise får du opp epikrise skjema og kan fylle dette ut.

Ny dialog 

Ved å velge Ny dialog åpnes meldingsvinduet og du kan skrive ny melding direkte til pasienten, elektronisk.

Les mer om hvordan skrive meldinger her:

Skjema
Under Skjema finner du ulike skjemaer som benyttes mot feks sykehus, NAV og HELFO. Du kan også søke direkte på skjema du ønsker å benytte deg av. Under Henvisning får du opp skjema som benyttes i forbindelse med henvisning til andre instanser.