Nytt journalnotat

Opprett nytt journalnotat

For å starte et nytt journalnotat klikk på "Nytt journalnotat" oppe i bildet. Du får opp dette bildet:

Øverst i journalnotatet finner du informasjon om hvem som har skrevet notatet, og om det er knyttet mot et behandlingsforløp.

Til høyre ser du også en klokke og tidstagning. Dette skjer autoamtisk når du har åpnet journalnotatet på en pasient.

Her ser du hva de ulike feltene betyr:

  • Amamnese: Subjektiv/Sykehistorie. Her kan du skrive inn fritekst.
  • Kliniskefunn: Objektiv/funn. Her kan du skrive fritekst samt trykke på @ for å få opp de ulike alternativene for strukturering av data.
  • Vurdering: Analyse. Her kan du skrive fritekst
  • Behandlingsplan: Her kan du skrive fritekst.

Merk: Det er ikke mulig å endre dato på et journalnotat etter notatet er lagret.

Du kan bruke plusstegnet til høyre ved alle feltene for å komme til snarveier når du skriver et journalnotat. Les mer om det her:

Plusstegnet


De ulike strukturerte data alternativene
Merk: disse er kun tilgjengelig dersom du har rollen Lege.

Du kan selv velge hvilke av feltene du ønsker å benytte i din journalføring, les mer her:

Endre felter i journalnotat