Førstegangsoppsett

Førstegangsoppsett

Før du kan ta i bruk ProMed X må du gjøre to ting: 
1: Sette opp ditt regnskap 
2: Sette opp timeboken din etter dine tilpasninger


Sett opp regnskapet ditt

For å kunne opprette regninger må du sette opp ditt eget regnskap.

Trykk på modulet Ledger. Videre finner du Oppsett > Regnskap


Til høyre i bildet vil du se en knapp Nytt regnskap. Trykk på denne. 


Et vindu vil da dukke opp. Her er det viktig at du fyller ut:
1. Eier - Søk opp ditt navn, eller velg fra drop-down menyen ved å trykke på pil ned til høgre i feltet. 
2. Regnskapsnavn - Skriv inn ønsket navn for regnskapet (typisk ditt eget navn)
3. Regnskapstype - Velg om behandleren jobber privat eller kommunalt.
4. Kontonummer - Skriv inn kontonummer der oppgjøret sendes

Annet du kan ta stilling til:
Organisasjonsnummer
 - Legg til et eventuelt organisasjonsnummer
Lukket regnskap - Velg om regnskapet skal være tilgjengelig kun for din bruker, eller om andre brukere skal ha tilgang
Forsikring - Om du har forsikringsavtaler knyttet til regnskapet må du huke av dette her
Beskrivelse -  Om du ønsker å dokumentere hvilken hensikt et regnskap har kan man legge til en beskrivende tekst til regnskapet. Dette kan være nyttig på et senere tidspunkt når man skal redigere innstillinger i regnskapet.
Adresse på faktura - Adressen som viser på pasientens faktura (faktura-utsendelse er ikke mulig via PasientSky pdd).
Oppsett standard regnskap - Et regningskort vil automatisk foretrekke den fastsatte behandlerens regnskap om det er tilgjengelig på behandlingstedet, men om du har flere regnskap, f.eks. for kommune og privat praksis, kan man sette et standard regnskap for å slippe å endre dette mesteparten av tiden. Om standard regnskap ikke er satt, og du ikke har regnskap på klinikken vil den bruke siste brukte regnskap en regning ble laget på.


Etter du har fylt inn feltene, trykk Legg til. Du vil da kunne se regnskapet du opprettet i oversiktsbildet 


Sett opp timeboken din

Om data fra ditt tidligere journalsystem ble overført til ProMed X vil de fremtidige timene som var satt opp, også bli satt opp i timeboken din i ProMed X. Det er likevel viktig at du oppretter din arbeidsplan utifra hvordan du ønsker at timeboken din skal se ut. 

Trykk på modulet  Timebok. Videre finner du Planlegging, hvor du finner Timetyper, Ukemaler og Arbeidsplan. 

Start med å trykke på Timetyper. For å opprette en ny timetrykke, trykk videre på Legg til timetype. 


Legg til timetype-vinduet vil da dukke opp. Her er det viktig at du fyller ut:

1. Generelt: 
Eier - Velg eier til timetypen (typisk deg selv)
Navn - Skriv inn hva timetypen skal hete (eksempel: "Vanlig time" eller "Førstegangstime)
Farge - Velg hvilken farge skal timetypen ha (om du lager flere timetyper er det smart å ha ulike farger for å enklere skille disse i timeboken)?
Ikon - Velg hvilket ikon skal vises på timetypen
Timetype - Velg mellom Vanlig time, Skjult time - ikke synlig for pasienten, eller gruppetime)
Min - Skriv inn antall minutter timetypen varer (eks: "40")

2. Synlighet
Aktiver pasientvarsler - Aktiver denne på om du ønsker at pasienten skal motta varsling (E-post eller SMS) ved opprettet, flyttet og avbestilt time (obs! husk at klinikken blir fakturert 0,95,- for hver varsling sendt) 
Kan bestilles online? - Aktiver denne om du ønsker at denne timetypen skal være tilgjengelig for pasienter å booke online via PasientSky App, eller nettportal.
Valgt som standard - Aktiver denne om dette er timetypen du bruker mest, slik at denne dukker først opp ved timeopprettelse.

Om du ønsker, kan du også ta stilling til Praktiske opplysninger (informasjon vist til pasienten), Online begrensinger og Avbestilling

3. Praktiske opplysninger
Normal pris
- Fortell pasienten hva de kan forvente å betale for denne timen. Informasjonen er synlig for pasienten via nettsiden og i appen.
Besøksadresse - Dette brukes for timer som foregår andre steder enn på klinikken. Ved å legge inn et kontaktkort, med annen adresse ser pasienten hvor timen finner sted.
Kontaktflate - Velg hvilken type konsultasjon det er 
Tilleggsinformasjon - Legg inn ekstra informasjon som kan være viktig at pasienten er oppmerksom på før de bestiller timen. Dette vil være synlig på nettportal og app.
Automatisk Dialog - Hvis du ønsker at pasienter skal motta informasjon i form av en Dialog, feks. et skjema før timen, kan det gjøres ved å legge ved en mal. Dialogen blir sendt ut kort tid etter timen er reservert. Du kan opprette nye maler i post-modulen. (Tjenesten kan være en betalt tilleggstjeneste).

4. Online begrensinger
Ved å aktivere dette kan du sette begrensinger på hvor mange timebestillinger én pasienten selv kan gjøre via nett og app, samt hvor lang frem i tid pasienten skal kunne bestille timetypen.

Avbestilling
Ved å aktivere dette kan du velge om pasienten skal kunne avbestille timen på egenhånd, samt en tidsfrist for når avbestillingen kan skje.


Etter du har lagt til alle timetypene du ønsker å benytte må du sette disse inn i en ukemal, som du tilpasser din arbeidshverdag. 

Gå til Ukemaler via Timebok-menyen til venstre i PasientSky. Deretter trykker du på Legg til ukemal-knappen til høyre i bildet. 


Legg til ukemal-vinduet vil da dukke opp. Her ser du en oversikt over alle timetypene du oppretter, som du nå må fordele utover dagene du arbeider.Obs om du jobber helg må du trykke på Vis helg-knappen for å få opp lørdag og søndag

Skriv inn ønsket navn på ukemalen, og velg hvilken farge den skal ha. 

Legg inn timetypene i ukemalen din:
- Trykk på timetypen. Mens du holder inne knappen, drar du til over til ønsket dag og tidspunkt. 5 timer av den valgte timetypen vil da bli satt inn i ukemalen.
- For å endre på antall timer, trykk og dra timetypen oppover eller nedover, eller høyreklikk på blokken med timetyper for å manuelt endre på antallet og eventuelt starttidspunktet. 
- Ved å høyreklikke på blokken med timetyper kan du også slette blokken du la inn. 
- En hel dag kan kopieres ved å trykke på forkortelsen av den aktuelle dagen (øverst i oversikten) og trykk på Kopier-ikonet. Gå til samme pil på en annen dag og trykk Lim inn.
- Trykk Oppdater ukemal


Etter du har lagt til ukemalene du ønsker, må du planlegge disse i Arbeidsplanen din.

Gå til  Arbeidsplan via Timebok-menyen til venstre i PasientSky. Trykk på Legg til år og legg til inneværende år, og evt. neste år om dette nærmer seg. Du vil da se en oversikt over alle ukene i det aktuelle året, som du nå må legge ukemalen inn i. 

- Velg timeboken du ønsker 
- Marker ukene du ønsker å planlegge i. Dette gjør du ved å markene ukene du ønsker å planlegge ved å holde inne venstreklikk og dra over ukene, eller klinikk på ukene. 
- Trykk deretter på ukemalen du ønsker å planlegge i ukene du har markert (ukemalene finner du under Ukemaler oppe til høyre i bildet) 
- Trykk Oppdater arbeidsplan

Obs! Ved slutten av et år kan det være lurt å allerede planlegge neste år.

Du har også mulighet for å legge inn stengte dager. Dette gjør du ved å trykke på Rediger stengte dager (finnes under Ukemaler til høre i bildet)

Du vil da få opp et vindu hvor du kan legge til stengte dager, samt importere norske helligdager. Disse dagene blir da automatisk stengt i timeboken.  


Når du er ferdig med å planlegge arbeidsplanen din er timeboken din klar! 

Gå til  Timebok via Timebok-menyen til venstre i PasientSky. Timeboken er nå klar for bruk, og alle kommende timer som evt. ble migrert over fra gammelt system vil vises. 


TAKSTER

Bruker du dine egne takset må dette også opprettes. Trykk her for å lese hvordan dette gjøres