Videokonsultasjon med pasient

Gjennomføre en videokonsultasjon

Når det er tid for å gjennomføre en videokonsultasjon vil du se om pasienten har entret videorommet ved at timeluken blinker i blått. Merk at en videokonsultasjon må startes fra pasientens side. Dette vil si at pasienten må være innlogget i videorommet for at du som behandler skal kunne entre videorommet.

Det finnes tre ulike måter å starte en videokonsultasjon på.

  • Klikk på video-ikonet oppe i høyre hjørnet av timeluken, dersom pasienten er ankommet videorommet og timeluken blinker i blått.
  • Høyreklikk på timeluken og velg Start Videokonsultasjon
  • Klikk på video-ikonet i Widgeten – Timer i dag

Nå åpner videorommet seg.

/Users/iselinjohnsen/Downloads/portal-video (1).png

Pasientens navn viser nede i høyre hjørne og du ser status om du er tilkoblet eller ikke. På venstre siden kan du endre innstillinger ved å klikke på de tre prikkene. Her kan du blant annet stille inn lydenhet, mikrofon og videokamera. Du kan også minimere videorommet ved å klikke på timeglass-ikonet til venstre, eller dobbeltklikke i videovinduet. Da har du mulighet til å jobbe med andre ting samtidig som du er i en videosamtale. Dette kan være nyttig om du f.eks. skal sende pasienten en melding, sette opp en ny time eller annet.

  • Mikrofon-ikon: Her kan du skru av og på mikrofonen.
  • Video-ikon: Her kan du skru av og på kamera
  • Rødt telefon-ikon: Her kan du avslutte videosamtalen