Feil ved bruken av Buypass

Noen kunder kan oppleve problemer med bruk av Buypass-kort i journalsystemet etter at de har begynt med PasientSky. Typisk kan man oppleve en feilmelding om feil pin-kode, selv om man vet at koden er korrekt tastet inn. PasientSky i seg selv er ikke grunnen til problemet, men det oppstår fordi man bruker Buypass-kortet i et lokalt program samtidig som man bruker kortet til verifisering av identitet på en nettside. Det spiller ingen rolle om det er PasientSky, vegvesenet, eller en annen nettside. 

Buypass har en svakhet i at om kortet deres blir brukt et sted (eksempelvis en nettside), så må man ta ut og inn kortet før man kan bruke det et annet sted (lokale programmer). 

For å unngå problemer ved bruk av Buypasskortet i løpet av dagen, anbefaler vi å logge inn på følgene rekkefølge:

1. Logg først inn i PasientSky med Buypass

2. (Det er mulig man må ta kortet ut og inn av kortleser før neste steg)

3. Logge inn i journalsystemet.

På denne måten kan man unngå problemer med for eksempel signering av resept i journalsystemet.