E-konsultasjon når lege er midlertidig fraværende

Hva skjer med e-konsultasjoner når legen er på ferie?

Ved å legge inn fravær og vikar på legens ansattkort, vil E-konsultasjoner forsatt kunne sendes til legen.

Under klinikkoppsett og ansettelse, kan du redigere en ansattes fravær ved å søke og opp trykke på den aktuelle ansatte. Her kan du legge inn en tidsperiode den ansatte ikke vil befinne seg på klinikken, og om ønskelig, legge til en vikar for den ansatte i perioden han eller hun er bortreist.

Dersom du bare ønsker å registrere fravær, uten å tilegne legen en vikar i den aktuelle perioden, kan du legge inn fraværet. Pasienter som forsøker å sende en e-konsultasjon til den aktuelle legen i dette tidsrommet, vil få beskjed om at legen er bortreist. 


Dersom du ønsker å tilegne legen en vikar i tidsperioden, kan du legge til dette ved å enten søke opp vikaren, eller å legge til ny ansatt:

I denne perioden vil pasienter som sender en E-konsultasjon til legen, få beskjed om at legen er bortreist. Dersom det er lagt til en vikar i perioden, blir pasienten også informert om dette. De kan da velge mellom følgende: 

a) Tillate at vikaren mottar e-konsultasjonen på vegne av legen

b) Ikke tillate at vikaren mottar e-konsultasjonen, men allikevel sende den og vente til legen kommer tilbake i arbeid.

c) Avbryte, og ikke sende e-konsultasjon i det hele tatt.

Både fravær og eventuelt vikariat vil opphøre automatisk når den valgte tidsperioden er omme.