Hvordan legge inn fravær på en ansatt?

OBS Kun en klinikkadministrator kan gjennomføre denne handlingen.

I PasientSky kan helsepersonell indikere om de er fraværende i en periode. Gjør man dette har pasienter mulighet for å se at det kan ta lengre å få et svar. Dette kan være aktuelt når en ansatt er bortreist (f.eks på kurs) uten å kunne ha en vikar i perioden.

Pasienten ser følgende melding i appen:

1. Trykk på KLINIKK i modulmenyen og se til at du er i "Klinikkoppsett"

2. Trykk på fanen "Ansatte" og trykk direkte på den ansatte som skal være fraværende

3a. Under "Registrert fravær", trykk på "Ja" og velg periode

4. Trykk "Lagre"