Hvordan legge inn fravær på en ansatt?

OBS Kun en klinikkadministrator kan gjennomføre denne handlingen.

I PasientSky kan helsepersonell indikerer om de er fraværende i en periode. Gjør man dette har pasienter mulighet for å se at det kan ta lengre å få et svar. Dette er veldig brukbart når personell er bortreist (f.eks på kurs) uten å kunne ha en vikar i perioden.

Pasienten ser følgende melding i appen:

1. Trykk på KLINIKK i modulmenyen og se til at du er i "Klinikkoppsett"

2. Trykk på fanen "Ansatte" og trykk direkte på den ansatte som skal være fraværende

3a. Under "Registrert fravær", trykk på "Ja" og velg periode

3b. Om den ansatte skal ha vikar i fraværsperioden, se hvordan legge til vikar i linket under.

4. Trykk "Lagre"