Hvordan lage og endre visningsgrupper

I timeboken til PasientSky kan du opprette visningsgrupper. Dette er ulike sammensetninger/visninger av timebøker som du selv definerer etter behov.  

Et eksempel på dette kan være helsesekretærer som ønsker å se alle legene sine timebøker i samme visning.

For å opprette ny visningsgruppe

1. Trykk på Timebok-modulet, og gå til visningsgrupper

2. Trykk opprett visningsgruppe: 

3. Lag et navn på visningsgruppen og søk frem de aktuelle timebøkene i listen under: 

Trykk oppdater visningsgruppe. TIPS: 

 • Når minst en visningsgruppe er opprettet får du en snarvei til å redigere og opprette nye visningsgrupper fra menyen med timebøker: 

 • Du kan redigere eller slette eksisterende visningsgrupper ved å velge enten blyanten (rediger) eller krysset (slett): 

 • Ved å redigere en visningsgruppe kan du: 
  • Endre navn
  • Endre rekkefølge på visningen av timebøkene ved å ta tak i feltene med navnene på timebøkene og flytte de til ønsket plassering i listen (se bilde nedenfor)
  • Legge til flere timebøker i visningsgruppen
  • Slette visningsgruppen
  • Oppdatere visningsgruppen