Hvordan legge til vikar?

OBS Kun en klinikkadministrator kan gjennomføre denne handlingen.

Når det angis en vikar for en annen bruker vil dette vises mot pasientene, og internt på klinikken, dersom noen skal bestille time eller starte dialog. Det vil da indikeres at hovedbrukeren er borte, og man får opp valget om å gjøre meldingen tilgjengelig for vikaren. Dersom pasienten ikke ønsker dette, går meldingen kun til hovedbrukeren. Ved å legge til en vikar på en ansatt vil vikaren kunne overta hele eller deler av stillingen til den ansatte midlertidig. Dette vil også gjenspeiles på klinikkens nettside.

1. Trykk på KLINIKK og se til at du befinner deg i "Klinikkoppsett".

2. Trykk på fanen "Ansatte" og trykk direkte på den ansatte som skal ha vikar.

3. Under "Vikar", trykk i søkefeltet for å søke opp navnet til ønsket vikar. Trykk direkte på navnet, og se til at riktig vikar er lagt til i feltet. Om vikaren ikke finnes som ansatt på klinikken, trykk på "Legg til ansatt". 

4. Velg hvilke funksjoner vikaren skal overta ved å trykke i søkefeltet og på aktuell funksjon. Om den ansatte og vikaren er på jobb samtidig, vil begge motta samme henvendelser. Vikaren vil ikke motta oppkall til den ansattes direktenummer, og vil stå med eget navn i Pålogget-widget.

Eksempel: Ved å legge til funksjonen "Resepsjon Callsenter" vil vikaren kunne motta samtaler til resepsjon, på samme måte som den ansatte.

5. Velg start og sluttdato. Om vikaren ikke har noen bestemt sluttdato, kan du la feltet stå med "Ingen sluttdato". 

6. Trykk "Lagre".