Hvordan opprette timetype?

En timetype er de ulike typer timer deres klinikk bruker. Timetypene benyttes når man oppretter en ukemal, samt når man jobber direkte i timeboken.

1. For å se listen over klinikkens timetyper, eller for å opprette en ny timetype klikk på TIMEBOK og hold musepeker over TIMEBOK

2. Trykk på "Ukemaler" under "Planlegging". På denne listen finner du klinikkens timetyper. For å endre på en timetype, klikk direkte på linjen med aktuell type.For å opprette en ny timetype, trykk på "Legg til timetype".

Du får nå opp dette vinduet:

  • Navn: Her setter du inn navnet på den aktuelle timetypen.
  • Farge: Velg hvilken farge timetypen skal ha. Dette reflekteres i selve timeboken. Vi ser ofte følgende inndeling, men dette velger dere helt selv.

Online Timer = Grønn

Offline timer = Blå

Akutt timer = Rød

  • Ikon: Velg hvilket ikon timetypen skal ha. 
  • Min: Skriv inn ønsket varighet på timetypen, for eksempel lengden på konsultasjonen.
  • Valgt som standard: Her velger om timetypen skal være standardvalg når du oppretter en ny timeluke i timeboken.
  • Skal timetypen kunne bestilles online: Her velger du om denne timetypen skal være online og tilgjengelig for booking av pasienter.
    Merk at dersom du gjør timen online vil den vises for pasienter i appen og PasientPortalen.
  • Aktiver pasientvarsler: Her velger du om du ønsker å aktivere varsler for denne timetypen. Et varsel sendes ut til pasienten når timen er satt opp og 48 timer før konsultasjonen starter. Merk at varsler koster 0.90 eks. Moms. per varsling. Aktiverer du varsler på en timetype vil klinikken altså motta en faktura månedlig etterskuddsvis.

3. Trykk "Opprett type".