Hvordan oppdatere arbeidsplan?

Arbeidsplanen består av ukemaler. Se egen artikkel for hvordan oppdatere ukemalen.

Viktig! Det er via arbeidsplanen man planlegger timeboken sin frem i tid. Det er kun timebok eier, og administratorbrukere som kan rette i arbeidsplanen.

Innholdet i timebøkene organiseres i menyen Arbeidsplan. Her velger man hvilke uker/måneder/år som skal ta i bruk ukemalene. Stengte (røde) dager organiseres også her. 

Slik gjør du:

1. Trykk på modulen TIMEBOK til venstre i PasientSky. 

2. Trykk på "Arbeidsplan" under "Planlegging" i menyen.

3. Velg hvilken timebok du skal planlegge ved å trykke på feltet under TIMEBOK*. Velg hvilket år du vil planlegge under ÅR*. Legg til flere år ved behov.

I hovedbilde vises det valgte kalenderåret fordelt på årets uker. Oppe til høyre ser du tilgjengelig ukemaler. Røde og andre stengte dager kan også legges inn.

4a. Marker hvilke uker du vil planlegge ved å trykke direkte på uken i ukesoversikten. For å velge noen eller alle uker, trykk og dra musepekeren over ukene. For å fjerne markering, trykk "Fjern markering", eller trykk direkte på markert uke.

4b. Om du ønsker å slette en ukemal, slik at uken står tom i timeboken (uten ledige time), marker uken og trykk på "Slett markerte ukemaler". 

5. Klinikkens ukemaler ligger i en liste på høyre side. Trykk en gang på ukemalen du ønsker skal legges inn på de markerte ukene. 

6. Trykk "Oppdater arbeidsplan". Merk at alle eksisterende timer med pasient ikke vil endre seg i timeboken.

For å planlegge enkeltdager i ukene, trykk direkte på ukemalen som ligger i uken du planlegger. Du får opp en ukesoversikt (se bildet under). Huk bort de dagene som evt. ikke skal planlegges. Ledige timer vil da fjernes fra kun de dagene.