Endre visningsnavn på timebok

Hvis du ønsker å endre navn på timeboken din, kan dette gjøres på følgende måte. Dette er det navnet som vises for pasienten ved bestilling av time og andre henvendelser.


Trykk på "Timebok" og deretter på "Timebøker" under "Konfigurasjon":

Trykk på knappen med tre prikker til høyre for timeboken du skal endre navn på:

Skriv inn navnet du ønsker at pasienten skal se ved bestilling:


Dette blir da vist her for pasienten ved bestilling: