Hvordan justere visningsinstillinger i full timebok

For å redigere visningsinnstillingene i full timebok, klikker man på tannhjulet i venstre hjørne inne i timeboken. Her kan det enkelt hukes av for hva man ønsker å se i timeboken. 

Huk av for den informasjonen du selv ønsker å se i timelukene i timeboken, som for eksempel henvendelsesårsak, kjønn, alder og sluttid på konsultasjonen (illustrert nedenfor).