Hvordan endre ukemaler?

Ukemaler

Under ukemaler administrerer du hvordan uken din skal se ut i timeboken. Du kan opprette flere ukemaler, om du eksempelvis jobber ulike uker. Ukemalen består av timetyper. 

Merk at ukemalen må legges inn i arbeidsplanen for at timeboken skal bli oppdatert, les mer her.

1. Trykk på TIMEBOK og hold musepeker over TIMEBOK

2. Trykk på "Ukemaler" under "Planlegging" i menyen

  • Navn: Her legger du inn ønsket navn på ukemalen. Navnet du angir her gjenspeiles ikke for pasienter, kun i arbeidsplanen. Ukemalen din vil være tilgjengelig for andre på klinikken.
  • Farge: Velg hvilken farge ukemalen din skal ha. Denne fargen gjenspeiles i Arbeidsplanen og er til for å skille mellom de ulike malene, og for å lettere kunne skille dersom du som behandler har ulike uker.
  • Timetyper: Her finnes en liste over de timetypene som er opprettet. Dersom du ønsker å opprette en ny timetype fra dette oversiktsbildet, kan du klikke på + tegnet. Da kommer du rett inn i “Opprett timetype”.

Etablere en ukemal

1. Dra ønsket timetype fra listen til venstre inn på ønsket tidspunkt og dag. Det legges automatisk inn 5 stk av aktuell timetype. For å endre antall timer, trykk og dra timetypen oppover eller nedover, eller høyreklikk på blokken med timetyper for å manuelt endre på antallet og starttidspunktet. 

2. En hel dag kan kopieres ved å trykke på forkortelsen av den aktuelle dagen (øverst i oversikten) og trykk på kopier-ikonet (venstre):  Gå til samme pil på en annen dag og trykk lim inn (ikonet i midten). 

3. For å fjerne alle timetyper på en hel dag, trykk på forkortelsen av den aktuelle dagen og X-ikonet (høyre). 

4. For å legge inn lunsj, hjemmekontor eller andre blokkeringer i malen kan du benytte “Hendelse”, her velger du selv hva du ønsker den skal hete. Dette vil kun være en bemerkning i timeboken, og vil ikke være synlig for pasienter. 
“Hendelser” er ikke satt, og kan redigeres direkte i timeboken. For eksempel om en behandler ønsker å ta lunsj senere en dag.

5. Trykk "Oppdater".