Headsett og basestasjon funksjoner

Headsett multifunksjons knapp

Multifunksjons knappen finner du bakerst på headsettet og håndterer inn og utgående samtaler. Du kan svare på telefonen, avslutte en samtale, bytte mellom og sette samtaler på vent. Dette gjør du ved hjelp av en kombinasjon enkelt trykk, dobbelt trykk eller langt trykk. 

Liste med headsett funksjoner

Funksjon Enkelt trykk Dobbelt trykk Hold inne
(1-2 sek)
Svar anrop
Avslutte anrop
Putt samtale på vent og
svar innkommende anrop
Avis innkommende anrop
Ring siste nummer 
Slå på headsett
Slå av headsett
(5 sek)