Hvordan forandre ringelyd fra basestasjonen

For å forandre på ringevolumet i basestasjonen (bord telefonen) må man stille inn basestasjonen på nytt:

  1. Trykk på det gule verktøyikonet øverst til høyre i touch-vinduet på basestasjonen
  2. Velg "telefoninnstillinger" eller "phone settings"
  3. Velg "PC-telefon" / "Softphone (PC)"
  4. Velg ringetonevolum for base
  5. Angi volum for ringetoner fra PC-telefon: Her trykker du på minustegnet til den står på "Av"


Da er ringevolumet på telefonen forandret.