Tapte og krediterte fakturaer

Oversikt over tapte og krediterte fakturaer finner du under Tapte og krediterte under faktura.

Oversikten ser slik ut: 

Ved å klikke på knappen under handlinger får du oversikt over den enkelte faktura, og kan laste de ned dersom du ønsker det.