Administrasjonsmenyen

I administrasjonsmenyen kan man Justere terminalens lydnivå og skrive ut rapporter.

For å få tilgang til administrasjonsmenyen scannes servicekortet på kortleseren, som vist i bildet nedenfor.

Når servicekortet scannes åpnes administrasjonsmenyen.  

Justere lydstyrke

For å justere terminalens lydstyrke, velg oppsett i administrasjonsmenyen.

Volumet justeres opp eller ned med pluss og minusknappene.

Rapporter

Rapporter kan skrives ut fra terminalen. Velg rapporter i administrasjonsmenyen.

En oversikt over tilgjengelige rapporter vises. Velg ønsket rapport.

Angi aktuell start- og sluttdato for rapporten og trykk skriv ut. Terminalen skriver ut rapporten.