Påfyll av veksel

For at terminalen skal registrere at det fylles på vekslepenger, må dette gjøres i administrasjonsmenyen.

Velg påfyll mynter

For å registrere beløpet du skal fylle på, trykk på den hvite boksen for angitt myntenhet og tast inn totalsummen på tastaturet som fremkommer.

Velg godkjenn for å godkjenne. Terminalen skriver ut kvittering for utført påfyll.