Kasseoppgjør

For å utføre kasseoppgjør, velg dette i administrasjonsmenyen.

Opptelling av veksel

Første trinn er å telle opp vekslepengene i hopperne. Dette gjør terminalen for deg, en hopper av gangen.

Start ved å trykke på enkroneknappen.

1.Terminalen teller myntene og sender de ut til returskuffen.

2.   Når terminalen har telt opp 1-kroningene tas disse ut av returskuffen og legges tilbake i 1-kr hopperen.

3.   Lukk igjen lokket på terminalen.

4.    Gjenta trinn 1, 2, 3 og 4 med 5-kr og 20-kr.

Når alle myntene er telt opp vil terminalen automatisk summere beløpene og vise samlet verdi.

Denne verdien sammenlignes med forventet vekselbeholdning og viser eventuell differanse.

Trykk neste for å gå videre.

Opptelling av kontantbetalinger

Terminalen registrerer alle innbetalte mynter og sedler og vil forvente dette totalbeløpet i seddelleseren og myntkurven. For å kontrollere den forventede kontantbeholdningen må seddelleseren og myntkurven tømmes og telles manuelt.

Trykk på det grå feltet og tast inn følgende sum:

sedlene i seddelleseren pluss myntene i myntkurven.

Velg neste for å gå videre.

Fullfør kasseoppgjør

Kontroller at tallene stemmer og trykk godkjenn for å fullføre kasseoppgjøret.

Etter godkjent kasseoppgjør vil terminalen skrive ut to utskrifter. Et kasseoppgjør, og et kontantoppgjør.

Kasseoppgjør

Kvitteringen viser verdiene som ble opptalt i kasseoppgjøret samt påfyll av veksel siden forrige kasseoppgjør.

Kontantoppgjør

Ved første kasseoppgjør hver uke følger «Kontantoppgjør». Dette er kontantomsetningen for forrige uke, mandag til søndag. Totalsummen «Beløp til fordeling» skal settes inn på klinikkens oppgjørskonto. Utskriften viser også oversikt over samtlige kontantbetalinger for perioden