Hvordan restarte terminalen

Åpne terminal

Sett i den medfølgende nøkkelen og lås opp terminalen.

Adskill toppen av terminalen og dra den til deg, som vist i bildet nedenfor.

Restarte terminalen

Ved problemer med terminalen anbefales det å ta en restart.

Åpne terminalen og trykk på knappen GENSTART TERMINAL