Hvordan skifte kvitteringsrull?

Skifte kvitteringsrull

Fjern kvitteringspapiret ved å trekke papiret ut av printeren, som vist nedenfor. Ta deretter rullen av.

Juster sensor

Kontroller at sensoren er i korrekt posisjon. Sensoren justeres med den grønne armen.

Bildet nedenfor vises sensoren i korrekt posisjon.

Sett på kvitteringsrull

Sett på den nye kvitteringsrullen. Før papiret inn i printeren og vent noen sekunder før den tar tak.

Se til at kvitteringspapiret har en omvendt S-form som vist på bildet under.