Hvordan feilsøke seddelleser?

1. Åpne terminalens bakdeksel ved å bruke nøkkelen til terminalen.

På seddelleserens rygg finnes en lampe som angir seddelleserens status. Dersom lampen blinker rødt, eller lyser konstant rødt, er dette en indikasjon på feil.

2. Klikk av seddelkassetten som vist på bildet nedenfor. Den klikkes av ved å skyve opp låsen med pekefingeren.

3. Dersom det er en seddel som har satt seg fast må denne fjernes. Dra varsomt i seddelen, og den løsner av seg selv.