Hvordan parkere en samtale

Når du er i en aktiv samtale, får du opp valg i anropsvisning ved telefonmenyen. 

Trykkpauseikon i anropsvisning for å parkere en samtale.

Når en samtale er parkert, blir pasient satt på vent med ventemusikk.