Ikke lyd i headset

Opplever du at du ikke hører lyd i headset kan det være at dine lydinnstillinger er feil. Du kan sjekke dette ved å følge punktene under. 
Lydinnstillinger i PasientSky
  1. Velg innstillinger via telefonmeny (hold musepeker over telefon-ikonet i portalen).
  2. Under Lydinnstillinger kan du justere volum.
  3. Trykk på Lagre
  4. Se til at "Telefonhøyttaler" og "Ringetonehøyttaler" stå på riktig lydenhet.

Lydinnstillinger på ladestasjon/Base

  • Sjekk om headsettet ikke er på mute/dempet. Du kan se på basen om den er muted/dempet.

  • Sjekk om headsettet har nok batteri

Lydinnstillinger på datamaskin

Trykk på høyttalerikonet, og se til at lyden ut fra datamaskin ikke er på mute.