Hvordan stenger vi telefonen midlertidig?

  1. Velg Innstillinger ved å holde pekeren over de tre prikkene i telefonmenyen.


  2. Velg Felles innstillinger (OBS! må være administrator for å kunne se)

  3. Trykk for å stenge telefon

  4. Trykk Lagre når endringen er gjort    Merk at selv om du stenger telefonen vil vakttelefonen for akutte henvendelser fortsatt være åpen.