Hvor finnes anropshistorikk?

Anropshistorikk gir deg oversikt over samtaler klinikken tidligere har besvart - innkommende og utgående. Loggen viser deg hvem du har hatt samtale med, varighet og dato på samtalen.

  1. Velg Anropshistorikk ved å holde musen over de tre prikkene fra telefonmenyen.
  2. Velg fra og til dato på samtaler du ønsker historikk over. Du får automatisk opp samtaler fra siste dag.