Hvordan ringe sist brukte telefonnummeret?

Du kan ringe siste brukte nummer via Anropshistorikk. Du finner Anropshistorikk ved å klikke på telefonikonet (OBS! Kan ikke være i en aktiv samtale).

  1. Velg Anropshistorikk ved å holde pekeren over de tre prikkene i telefonmenyen.
  2. Trykk telefonikonet til venstre og nummeret vil bli oppringt.